Manager HRM Middin

Middin is, met 3300 professionele en betrokken medewerkers en ruim 4000 cliënten, een vooraanstaande, omvangrijke, zorgaanbieder met een lange staat van dienst en daarmee een stevige basis in de samenleving. De organisatie ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen in en met de samenleving. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst. Kan zelf keuzes maken en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking en achtergrond. Daar waar nodig wordt ondersteuning geboden. Deze ondersteuning blijft altijd dichtbij de cliënten. Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’.

De cultuur van Middin laat zich omschrijven als open, down to earth en transparant. Er is grote betrokkenheid bij en passie voor de doelgroep. De zorg van Middin richt zich op diverse doelgroepen. Voor de cliënten staat een diversiteit aan zorgprofessionals klaar. Dat maakt Middin ook uniek ten opzichte van andere zorginstellingen.

Als manager HRM ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het organisatiebrede HRM beleid en de inhoudelijke advisering en ondersteuning van de regiodirectie en het management op het vakgebied HRM. Hieronder valt ook de expertise deskundigheidsbevordering en de regie op beroepsopleidingen.
De zorgvragen worden steeds complexer. De cliënt moet steeds meer zelf gaan organiseren vanuit eigen regie. Dit vraagt om een andere wijze van kijken en denken van medewerkers. HR heeft hierin vanuit het vakgebied een belangrijke, ondersteunende en faciliterende rol. Daarnaast onderhoud je een actieve adviesrelatie met de raad van bestuur en ben je gesprekspartner voor zowel bestuur als regiodirectie in het strategisch overleg.

Er ligt een mooie uitdaging te wachten op je:

  • HRM advies: de slag maken naar een moderne HRM afdeling die aansluit bij de trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied en die hier ook op anticipeert. HRM toekomstbestendig maken.
  • Arbeidsmarkt: zorgbreed is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. De aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt vraagt aandacht. Recruitment zal sneller en slimmer moeten acteren en met creatieve ideeën en plannen moeten komen.
  • Opleiden en deskundigheidsontwikkeling: de verbinding en propositie van de afdeling met de organisatie moet worden herijkt. Het bepalen van de koers van en een integratie binnen de afdeling HRM vergroot het integrale aanbod vanuit HRM en daarmee de toegevoegde waarde voor de organisatie.

De kandidaat die wij zoeken heeft een stevige, sprankelende en open persoonlijkheid en is in staat HRM naar de volgende fase te begeleiden. Dit realiseer je met overtuigingskracht en lef. Je bent iemand die in staat is met een stimulerende en weloverwogen aanpak zaken te realiseren en partnerships aan te gaan. Benadert zaken met humor en relativeert waar nodig.

Daarnaast beschik je over:

  • WO werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde HBO+/WO-opleiding.
  • Bewezen inhoudelijke deskundigheid en professionaliteit op gebied van HRM.
  • Meerjarige integrale managementervaring in een veranderende omgeving en vanuit deze rol straal je senioriteit uit.
  • Visie op hoe een HRM afdeling in deze tijd waarde toe kan voegen aan de ontwikkeling van een organisatie en het integraal management binnen een organisatie. Je bent in staat HRM strategisch te positioneren en écht partner te laten zijn.

De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Wij zoeken een stevige, sprankelende en open persoonlijkheid die in staat is HRM naar de volgende fase te begeleiden.

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je www.leeuwendaal.nl.